2008. május 29., csütörtök

A szájüreg

A szájüreg két részből áll: a fogsorokon belül elhelyezkedő tulajdonképpeni szájüregre (cavun oris proprium) – ezen belül mozog a nyelv -, és egy másik kisebb üregre az előcsarnokra (vetibulum oris) – osztható, amely a fogsorokon kívül, azok, valamint az ajkak és a jobb és bal pofa között található.A szájüreget csontos (keményszájpad, fogsorok, állkapocs) és izmos falak (pofák, ajkak, lágyszájpad) határolják. Elöl a felső és alsó ajkak közötti szájrés képezi a kimeneti nyílását; hátul pedig a garattal áll összeköttetésben a torokszoroson keresztük, amelytől kissé előre helyezkedik el, a két garatredő között a jobb és bal oldali szájpadmandula (tonsilla palatina).


A torokszoros központi részén a lágyszájpad szabad szélének közepéről – egy kis képlet lóg lefelé: a nyelvcsap (uvula).
A szájüreget bélelő nyálkahártya alatt különböző nyálmirigycsoportok helyezkednek el.